Cradle to Cradle

Cradle to Cradle
Stina Städprodukter är certifierad av miljömärkningen
Cradle to Cradle, vilket är bland den mest omfattande miljömärkningen med målet om en helt cirkulär livscykel. I märkningen ingår att alla ingredienser är biologiskt nedbrytbara, mestadels växtbaserade och att produkterna har en minimal påverkan på miljön under hela sin livscykel. Som namnet antyder tittar inte Cradle to Cradle inte bara på produkterna i sig utan hela ledet  från utveckling, framställning, produktion, frakt, användning och återvinning, för att vara med och skapa produkter som blickar framåt, in i en hållbar värld. 

Cradle to Cradle bedömer produkterna inom fem olika kategorier; materialhälsa,  produktcirkularitet, förnyelsebar energi och koldioxidavtryck, vattenvård och social rättvisa.

Cradle to Cradle
Stina Städprodukter är certifierad av miljömärkningen
Cradle to Cradle, vilket är bland den mest omfattande miljömärkningen med målet om en helt cirkulär livscykel. I märkningen ingår att alla ingredienser är biologiskt nedbrytbara, mestadels växtbaserade och att produkterna har en minimal påverkan på miljön under hela sin livscykel. Som namnet antyder tittar inte Cradle to Cradle inte bara på produkterna i sig utan hela ledet  från utveckling, framställning, produktion, frakt, användning och återvinning, för att vara med och skapa produkter som blickar framåt, in i en hållbar värld. 

Cradle to Cradle bedömer produkterna inom fem olika kategorier; materialhälsa,  produktcirkularitet, förnyelsebar energi och koldioxidavtryck, vattenvård och social rättvisa.

Materialhälsa

Materialhälsa tittar på alla material, kemikalier och andra ämnen som ingår i produkten och dess produktion, och ser till att de har minimal påverkan på miljön och människor.

Produktcirkularitet

Produkthälsa bedömer i hur stor grad produkten är designad inte bara för sin egen livscykel utan också att man från början tänkt på vart den ska sen – hur de olika delarna ska återvinnas och återanvändas och hur det ska gå till.

Vattenvård

Vårt vatten och vår jord är de viktigaste resurser vi har – denna del av Cradle to Cradle ser till att de skyddas till varje pris. Inga skadliga kemikalier eller andra material får läcka ut och påverka dessa känsliga ekosystem.

Koldioxidavtryck

Denna del av Cradle to Cradles märkning tittar på produktens utsläpp av växthusgaser i hela sin produktkedja. Alla Stina Städprodukter är dessutom tillverkade i Sverige vilket dessutom gör att de måste fraktas en kortare sträck för att nå din dörr!

Förnyelsebar energi

Här kontrolleras produktens tillverkning och både dess inverkan på luftkvalitet i alla steg av dess cirkulära liv.

Produktcirkularitet

Med sina riktlinjer inom social rättvisa ser Cradle to Cradle till att alla delar av företaget upprätthåller rättvisa och skäliga arbetsvillkor, samt arbetar för mänskliga rättigheter i alla sina produktionsled.